პერსონალური მონაცემები:
 
 • დაბადების წელი 16.08.1955
 • დაბადების ადგილი საქართველო ქ.თბილისი
 • დაოჯახებული
  განათლება:
 • 1980-1983 წწ. ბეტონის და რკინაბეტონის კვლევითი ინსტიტუტი ქ.მოსკოვი. მინიჭებული ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 1973-1978 წწ. ქართული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა "ხიდები და გვირაბები".
  სამუშაო გამოცდილება:
 • 2012-2013 წწ. ქალაქი ახალციხე, სასტუმროსა და ხიდის მშენებლობა რაბათის ციხის ტერიოტორიაზე - დამკვეთი (მთავარი ინჟინერი);
 • 2011-2012 წწ. მონაწილეობა ჩინურ-ქართულ პროექტში ნომერ 5 რკინიგზის გვირაბის მშენებლობაზე;
 • 2010-2011 წწ. მონაწილეობა ამერიკულ-ქართულ პროექტში მესაზღვრეების ყაზარმების მშენებლობაში;
 • 1998-2010 წწ. ინდივიდუალური საწარმო, სამშენებლო კომპანია "ალექსანდრე კორგანოვი". საცხოვრებელი სახლებისა და ოფისების მშენებლობა და რემონტი. ამერიკის საელჩოს მშენებლობა (ქვეკონტრაქტორი).
  ამერიკულ-ებრაული გამანაწილებელი ცენტრი "დჯოინტი"
 • 1991-1993 წწ. საავიაციო ქარხნის სამშენებლო საწარმო ფირმის მთავარი ინჟინერი;
 • 1993-2000 წწ. საავიაციო ქარხნის კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების მთავარი ინჟინერი;
 • 1984-1991 წწ. ზნიეპის მონოლითური მშენებლობის ლაბორატორიის წამყვანი მეცნიერ მუშაკი;
 • 1978-1980 წწ. გზების სამინისტროს საპროექტო ინსტიტუტის წამყვანი ინჟინერი ხელოვნური ნაგებობების განყოფილება;
 • 1986-1995 წწ. ხიდებისა და გვირაბების კათედრის დოცენტი. ხიდების საცდელი სადგურის თანამშრომელი. მონაწილეობა 3 ხიდის გამოცდაში და ერთი კიდური დიდი მდ. ვერეზე მთლიანი გამოცდა;
 • სამი სამეცნიერო გამოგონება;
 • 17 სამეცნიერო ნაშრომი.