ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

ექსპერტიზა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

აზომვითი სამუშაოები

აზომვითი სამუშაოები სიზუსტის ხელსაწყოების გამოყენებით, აზომვითი ნახაზების შედგენა

სამუშაოების ექსპერტიზა

მომქმედინორმებისა და ფასების შესაბამისად: შესრულებული სამუშაოს ღირებულების დადგენა

ჩვენს შესახებ