ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

ექსპერტიზა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

აზომვითი სამუშაოები

აზომვითი სამუშაოები სიზუსტის ხელსაწყოების გამოყენებით, აზომვითი ნახაზების შედგენა

სამუშაოების ექსპერტიზა

მომქმედინორმებისა და ფასების შესაბამისად: შესრულებული სამუშაოს ღირებულების დადგენა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, პეკინის 34, სართ III, ოთახი N 308
მობ: 571 12 10 02;     551 02 11 80;     557 63 44 88
ტელ: 2 55 08 48
საიტი: www.dse.ge
Email: info@dse.ge
შპს "დამოუკიდებელი საინჟინრო ექსპერტიზა"